Locaties

Onze locaties


Ouderlijk bedrijf Monique

In 2002 is het ouderlijk bedrijf van Monique aan de Molenweg 30 in Stramproy overgenomen. Voorheen was dit een gemengd veebedrijf met koeien, vleesvee en vleesvarkens aangevuld met akkerbouw.
Vanaf 2002 is de locatie ingrijpend verbouwd tot een modern melkgeitenbedrijf. Op de locatie is plek voor 2.400 melkgeiten, 800 opfokgeiten en 50 bokken. Daarnaast zijn er op de locatie nog 35 stieren aanwezig alsmede enkele sportpaarden en fokmerries.


VredeGeit BV

In 2013 is de locatie VredeGeit BV aangekocht. Deze locatie is gelegen aan de Vredeweg 20 te Vredepeel.
Momenteel zijn op deze locatie 800 melkgeiten aanwezig. Er is hier geen opfok aanwezig.


Locatie Soutsweg – Stamproy

In 2013 is eveneens de locatie Soutsweg ong. te Stramproy aangekocht. Dit is een voormalige koeienstal op 6 hectare grond. Momenteel is de koeienstal in gebruik als paardenstalling met een aantal boxen en een kleine binnenbak, door de voormalig eigenaar. Binnenkort zal de locatie geheel ter beschikking komen aan de geitenmelkerij.


Locatie Sniekstraat – Haler

In 2014 is de locatie Sniekstraat 2 te Haler aangekocht. Dit betreft een voormalig melkveebedrijf.
De locatie omvat een woonhuis, koeienstal met opslag op 1,5 ha grond.


Locatie Hubensstraat – Kinrooi

In 2014 is er een optie genomen om de locatie Hubensstraat 15 te Kinrooi. Dit is een locatie met een woonhuis met oude varkensstallen waarin momenteel paarden worden gestald. Indien er vergunning kan worden verkregen zal op deze locatie een nieuwbouwvestiging komen voor 3.200 melkgeiten. Dit wordt een zogenaamde afmelklocatie.